Disclaimer

Disclaimer

Vrijwaring

Deze site is een produkt van Hof van eten. Typefouten en fouten als gevolg van technische onvolkomenheden op de site alsmede wijzigingen in de voorwaarden en prijzen zijn voorbehouden; Hof van eten aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.
Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Hof van eten komen.

Hof van eten heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit en/of naar deze website zijn niet door Hof van eten gecontroleerd of goedgekeurd. Hof van eten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hof van eten..
Hof van eten spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.
De door Hof van eten verzamelde gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De door Hof van eten verzamelde gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Sommige links op onze website brengen u naar sites van derden, waarbij Hof van eten geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Hof van eten de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Privacy
Hof van eten vindt het belangrijk om vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met de door u verstrekte gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Copyright
Vermenigvuldigen, kopiëren, verspreiden en/of doorgeven van de inhoud van deze website is alleen toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Hof van eten. Voor de gehele inhoud van deze website geldt:
©Hof van eten 2010. Alle rechten voorbehouden
Disclaimer

Contact

  • Sikkelkruid 1
  • info@hofvaneten.nl
  • 033 8200293
  • 0641482695